Gratis ontslagovereenkomst die iedereen begrijpt

Zoek je een ontslagovereenkomst die jouw werknemers begrijpen? Een beƫindigingsovereenkomst zonder clusterbom van artikelen uit het Burgerlijk Wetboek? Een afsprakenlijstje van maximaal twee A4'tjes zonder een rookgordijn van juridisch jargon? Zoek niet verder: hieronder vind je hem.Voorbeeld ontslagovereenkomst in begrijpelijke taal

Ontslagovereenkomst

Gegevens werkgever
Naam:                          Moker Bouwmaterialen B.V.
KvK-nummer:             98765432
Kantooradres:            Betonstraat 13, 1234 AA Steigerdal
Directeur:                    H.O. de Vries

Gegevens werknemer
Naam:                          J.A. Splinter
Geboortedatum:       31 augustus 1983
Adres:                          Doodlopende straat 1, 4321 ZZ Eindstation

De werkgever noemen we hierna ‘Moker’ en de werknemer ‘Splinter’.

Gegevens arbeidscontract
De belangrijkste onderdelen van het arbeidscontract tussen Moker en Splinter zijn:
 • startdatum: 1 maart 2012
 • looptijd: onbepaalde tijd
 • functie: magazijnmedewerker
 • arbeidsomvang: 40 uur per week
 • salaris: € 2.350,00 bruto per maand
 • vakantietoeslag: 8%
 • opzegtermijn van Moker: 3 maanden

Moker en Splinter maken afspraken over het ontslag van Splinter om de volgende situatie:
 • Moker en Splinter hebben de laatste tijd steeds vaker discussies over het werk van Splinter. Splinter doet zijn best, maar het lukt hem niet het werk te doen zoals Moker dat wil. Splinter en Moker zien sommige zaken ook anders en daar komen ze samen niet uit. Ze hebben hierover wel gesprekken gehad, maar die waren niet succesvol.

 • Moker vindt de situatie niet meer werkbaar. Moker neemt dit Splinter niet kwalijk. Of zoals juristen dat zeggen: voor het ontslag bestaat geen dringende reden uit artikel 7:678 BW.

 • Om uit deze moeilijke situatie te komen, zette Moker de eerste stap om met Splinter afspraken te maken over zijn ontslag. Splinter gaat liever niet met ontslag, maar hij begrijpt dat het zo niet langer kan. Daarom is Splinter uiteindelijk akkoord gegaan met de afspraken in deze ontslagovereenkomst.

Moker en Splinter maken de volgende afspraken:
 1. Het arbeidscontract tussen Moker en Splinter eindigt door deze ontslagovereenkomst met ingang van 1 april 2023.

 2. Splinter blijft tot 1 april 2023 zijn werk voor Moker doen. Als Splinter vakantie wil opnemen, dan mag dat volgens de normale regels.

 3. Splinter krijgt van Moker tot 1 april 2023 op de normale manier zijn salaris. Ook alle andere arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenopbouw en reiskosten voor woon-werkverkeer, blijven op de normale manier gelden tot 1 april 2023.

 4. Splinter krijgt in april 2023 van Moker:
  • de vakantietoeslag over de periode 1 juni 2022 tot en met 31 maart 2023;
  • een bedrag voor de vakantie-uren die Splinter niet heeft opgenomen;
  • een ontslagvergoeding van € 9.400,00 bruto.

 5. Moker houdt de belasting voor de overheid in op de vakantietoeslag, vakantie-uren en ontslagvergoeding en betaalt wat netto overblijft op de bankrekening van Splinter. Splinter krijgt een overzicht van de bruto en netto bedragen.

 6. Splinter geeft op zijn laatste werkdag alle spullen van Moker terug, zoals de bedrijfspas en sleutels.

 7. Splinter heeft geen studieschuld bij Moker.

 8. Het concurrentiebeding in het arbeidscontract geldt niet meer.

 9. In het arbeidscontract staat dat Splinter bedrijfsgegevens van Moker geheim moet houden. Die afspraak blijft gelden, ook na het ontslag.

 10. Splinter en Moker houden deze ontslagovereenkomst geheim. Ze praten ook niet met anderen over de afspraken die ze over het ontslag hebben gemaakt. Vraagt Splinter bij het UWV een WW-uitkering aan? Dan mag Splinter deze ontslagovereenkomst aan het UWV laten zien.

 11. Als Splinter aan een jurist advies vraagt over deze ontslagovereenkomst, betaalt Moker aan  Splinter een vergoeding voor de kosten van rechtsbijstand. Deze vergoeding is maximaal € 500,00 exclusief btw. Deze afspraak geldt ook als Moker en Splinter het niet eens worden over de inhoud van deze ontslagovereenkomst.

 12. De afspraken in deze ontslagovereenkomst gelden alleen als Splinter door deze ontslagovereenkomst met ontslag gaat. Eindigt het arbeidscontract tussen Moker en Splinter door een andere oorzaak, zoals een ontslag op staande voet? Dan gelden de afspraken in deze overeenkomst niet meer.

 13. Moker kan niet meer van Splinter eisen dan in deze ontslagovereenkomst staat. Komt Moker zelf alle afspraken uit deze ontslagovereenkomst na? Dan hoeft Moker verder niets meer aan Splinter te geven of te betalen.

 14. Splinter heeft na het ondertekenen van deze ontslagovereenkomst veertien dagen bedenktijd. Tijdens de bedenktijd mag Splinter op zijn akkoord terugkomen. Daar hoeft hij geen reden voor te geven. Voorwaarde is wel dat Splinter in een schriftelijke verklaring (brief of mail) aan Moker schrijft dat hij deze ontslagovereenkomst toch niet wil afspreken. Neemt Splinter op tijd en schriftelijk zijn akkoord terug? Dan ontbindt hij daarmee deze ontslagovereenkomst. Dat betekent dat de ontslagovereenkomst niet meer geldt en dat het arbeidscontract blijft bestaan.

Handtekeningen:
Moker en Splinter hebben de tekst van deze ontslagovereenkomst gelezen en ze zijn allebei akkoord met de tekst. Dat laten ze zien door deze ontslagovereenkomst te ondertekenen.

De werkgever:

________________
Moker Bouwmaterialen B.V.
H.O. de Vries, directeur
Datum: 20 december 2022

De werknemer:

________________
J.A. Splinter
Datum: 22 december 2022

 

Mag jij deze ontslagovereenkomst gebruiken?

Ja, dat mag. Het auteursrecht is van mij, maar ik publiceer dit blogbericht onder de Creative Commons-licentie CC BY-SA 4.0. Klik hier om te lezen wat dat voor jou betekent. En lees vooral ook even mijn disclaimer bij voorbeeldteksten. 


Kan ik je met andere overeenkomsten helpen?

Gebruik je andere overeenkomsten waarvan je de juristentaal wilt vertalen in klare taal? Aarzel niet, en neem contact met me op.

2 Reacties

Een reactie posten
Nieuwer Ouder